Zerbitzuak

Plangintza, hirigintza-kudeaketa eta obra zibila

Plangintza-zerbitzuak lursailen hirigintza-garapenerako behar diren urrats guztien idazketa eta jarraipena barnean hartzen duten administrazio publiko zein partikularretarako.

 • Plan partzialak, plan bereziak, arauen aldaketa, xehetasun-azterlanak, etab.
 • Bideragarritasun-azterlanak.
 • Hirigintza-txostenak.
 • Hiri-berroneratzeko proiektuak eta kudeaketa.
 • Urbanizazio-proiektuak eta obra zibila.

Proiektuak eta obra-zuzendaritza

Edozein arkitektura-proiektu gauzatzea, esku-hartze partzial txiki batetik garrantzi eta konplexutasun handiagoko eraikuntzetaraino.

 • Oin berriko eraikuntza (familia bakarreko etxebizitza, kolektiboa, ekipamendua, industriala, etab.).
 • Arkitektura iraunkorra.
 • Birgaitzea.
 • Erreforma integrala (etxebizitza, ekipamendua, komertziala, industriala, etab.).
 • Erreforma partziala: fatxadak-estalkiak.
 • Egiturak indartzea (hormigoia eta zura).
 • Irisgarritasuna egokitzea (igogailuak, atariak, etab.).
 • Jarduera-proiektuak.

Zerbitzu osagarriak

Beste zerbitzu osagarri batzuk ere egiten dira, eraikuntzaren eta hirigintzaren eremu guztietan zerbitzu integral bat emateko helburuarekin.

 • Eraikinen azterketa teknikoa (EAT).
 • Energia Eraginkortasunaren Ziurtagiria.
 • Energia berriztagarriak integratzea.
 • Interiorismoa (etxebizitzak, atariak, dendak, etab.).
 • Txostenak eta azterketak.
 • Patologien analisiak.
 • Egungo egoeraren planoak jasotzea.
 • Gestioak administrazioarekin.
 • Informazioa eta aholkularitza diru-laguntzei buruz.