Familia bakarreko etxebizitza Sopelan

Kategoriak:
Etxebizitza familiabakarra, Barne diseinua, Ekodiseinua
Kokalekua:
Sopela, Bizkaia
Urtea:
2009-2011
Egoera:
Amaitua
Bezeroa:
Pribatua
Azalera:
Partzela 800 m²
Etxebizitza 200 m²
Ekodiseinua:
Ziurtagiria 2011n
Laguntzaileak:
Álvaro Gutiérrez, Aparejadorea
GAINSA, Egituren Ingeniaritza
INGYSER, Instalazioen Ingeniaritza
INGECOR, Segurtasun eta Osasun Koordinazioa
TAO, Argiztapena

Abiapuntua malda handiko partzela baten barruan ezarpen egokiena bilatzea izan zen, ahalik eta inpakturik txikiena eta orientazioaren aprobetxamendu maximoa sortuta.

Etxebizitza estalki lauko bolumen prismatiko batean garatu da, behe-solairuan izan ezik; hori zatitu egin da, ingurunearekin elkarreragin handiagoa lortzeko. Oinez, malda arin batetik iristen da etxebizitzara, puntu altutik. Orubearen behealdetik, zuzenean iristen da soto-kotara, eta horrela garajeko arrapala ezabatzen da. Etxebizitzaren espazio guztiak aireztatzeko eta modu naturalean argitzeko, argi-patio bat sortu da sestrapean garatutako solairu horretan.

Eraikinaren diseinuak irizpide bioklimatikoak ditu eta prozesu osoan ekodiseinu-metodologia aplikatu da. Hori dela eta, bere bizi-zikloan eraikinaren portaeraren ingurumen-hobekuntza lortzeaz gain, erantzun hobea eman zaio produktu amaitu eta ingurumenarekin arduratsu bati, energia aurreztera eta energia berriztagarriak erabiltzera bideratutako neurri pasibo batzuk gehituta.