36 UET Fruizen

Kategoriak:
Etxebizitza kolektiboa, Urbanizatzea, Plangintza, Ekodiseinua
Kokalekua:
Fruiz, Bizkaia
Urtea:
2008-2010
Egoera:
Amaitua
Bezeroa:
Publikoa
Azalera:
Partzela 15.342 m²
Eraikinak 3.782 m²
Ekodiseinua:
Ziurtagiria 2009an
Laguntzaileak:
José Luis González, Aparejadorea
GAINSA, Egituren Ingeniaritza
INGYSER, Instalazioen Ingeniaritza
INGECOR, Segurtasun eta Osasun Koordinazioa

Elkarren artean osagarriak diren bi proiekturen bidez, 36 udal-etxebizitza tasatu eraiki ziren eta Fruizko Larrakoaldeko lursailei lotutako partzelaren urbanizazioa egin zen.

Proiektu horiek gauzatu aurretik, plan partzial bat egin zen lurzoru urbanizagarria garatzeko.

Inguruneak baso-eremu batekin egiten du muga iparraldeko ertzean, nahiz eta mugakidea den Aldai auzoko gune zentralarekin.

Eraikuntza-proiektua 3 eraikin dira, sarbide zentral batean zehar, eta horietan garatzen da behe-solairuko etxebizitza-programa gehi bi solairu, sotoko solairuan garajea eta trastelekuekin.

Etxebizitzak diseinatzean, horien guztien orientazio bikoitza lehenetsi zen, eta kanpo-espazio batez hornitzea, ingurune naturalarekin erlazioa izan dezaten. Barne-banaketak erdialdean biltzen ditu lokal hezeak, orientazio optimoko fatxada guztiak, ekialdekoa eta mendebaldekoa, logela eta egongeletarako libre uzteko.

Ekodiseinu-metodologia aplikatu zen, eraikinak bere bizi-zikloan portaeraren ingurumen-hobekuntza lortzeko helburuarekin, eta proiektuak 2009an lortu zuen ziurtagiria.