HAPB Elorrion

Kategoriak:
Plangintza
Kokalekua:
Elorrio, Bizkaia
Urtea:
2012-2013
Egoera:
Amaitua
Bezeroa:
Publikoa
Azalera:
32.631 m²
Laguntzaileak:
ROJAS Y OCHOA, Estudio Jurídico

Elorrioko HAPOak alde zaharrarekin mugakidetasunean hiri lurzoru finkatugabeko eremu zabal bat mugatu zuen, A-3.5 gisa identifikatua eta bi azpiesparruk osatua: Goieta, 31.037 m² ingurukoa, eta Azpikoerrota Mendebaldea azpiesparrua, 1.594 m² ingurukoa, aurrekotik bereiz eta Azpikoerrota errota zaharraren ondoan kokatua.

Hiri Antolamenduko Plan Bereziaren irizpideak izan ziren alde zaharraren hegoaldea errematatzea bizitegi-zona berri bat garatuta. Elizburu kaleko eraikinen atzealdeetako eremua eta baratzeak eraldatu ziren hiri-aurrealde berri bat sortuta, eta lehendik zegoen zuzkidura-sarea osatu zen espazio publiko berriak sortuta, eta Goieta kalearen izaera erabat aldatuta.